Rezervovat

Podmínky použití

class="wp-block-separator has-css-opacity"/>

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek https://chalupalaskovi.cz je Chalupa U Lásků, s.r.o., se sídlem Dlouhá Ves 144, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, IČO 09169784 (dále jen provozovatel).

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek https://chalupalaskovi.cz  (dále jen podmínky). Internetové stránky https://chalupalaskovi.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek https://chalupalaskovi.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: